CELTIC CONTEST 2016

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CELTIC CONTEST

W Zespole Szkół nr 1 w Milanówku Dnia 30 listopada 2016 r. odbył się Konkurs z języka angielskiego "CELTIC CONTEST" w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku. Zgłosiło się 32 uczestników z 6 szkół z naszego regionu. Po powitaniu w imieniu Dyrekcji Szkoły wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielami obejrzeli prezentację multimedialną na temat kultury Szkocji, przygotowaną przez Uczennicę kl. III c, Aleksandrę Ciemięs. Prezentacja ta została umieszczona na stronie internetowej Unii Europejskiej poświęconej projektom unijnym i jest jednym z rezultatów dwuletniego projektu unijnego, który ma miejsce w ZS nr 1 w Milanówku. Jego celem jest podniesienie jakości nauczania języka angielskiego w szkole, w tym propagowanie wśród uczniów kultury szkockiej stosowanie innowacyjnych metod nauczania, w tym z użyciem technik multimedialnych.

Następnie uczniowie przystąpili do pisania testu, składającego się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, co zajęło im około pół godziny. Po napisaniu prac przez wszystkich uczestników zaczęła pracę komisja, złożona z przybyłych nauczycieli. Komisja pod przewodnictwem Pana Jacka Kacprzaka sprawdziła wszystkie prace i wyłoniła zwycięzców. Zwycięzcami zostali uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Brwinowie: Helena Hintz, Natalia Jarmul oraz Aleksandra Szymańska (po 49 punktów na 50 możliwych do zdobycia). Na drugim miejscu znalazła się także trójka uczniów: Karolina Mlącka, Maria Nowicka oraz Jakub Zwierzchowski (wszyscy uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Brwinowie), a na trzecim miejscu znalazło się czworo uczniów, którzy zdobyli po 48 punktów. Byli to: Julian Grzyb, uczeń Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, Natalia Kaczmarek uczennica Gimnazjum nr 1 z Grodziska Maz., Zuzanna Nowakowska, uczennica kl. IIb Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku oraz Marlena Talma, uczennica Gimnazjum nr 2 w Brwinowie. Główne nagrody przyznano laureatom trzech pierwszych miejsc (w sumie 10 osób). Po rozdaniu nagród zrobiono pamiątkowe zdjęcia. W tym roku udział wzięło łącznie 32 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na koniec podziękowaliśmy wszystkim uczestnikom i zaprosiliśmy ich do udziału w następnej edycji konkursu w przyszłym roku.