72 rocznica bitwy pod Jaktorowem

W niedzielę 25 września 2016 r. o godz.12.00, na Cmentarzu Wojennym w Budach Zosinych odbyła się duża uroczystość upamiętniająca walki powstańcze i Bitwę pod Jaktorowem oraz rekonstrukcja tych wydarzeń. Kilka tysięcy ludzi w tym już nieliczni kombatanci AK, przedstawiciele władz lokalnych oraz zaproszeni goście,zebrali się by wspominać, czcić i oddawać honory poległym. Dla kolejnych pokoleń Polaków jest to wielka lekcja patriotyzmu. W obchodach tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszej Szkoły oraz złożyli kwiaty przed Pomnikiem Poległych Żołnierzy na Cmentarzu Wojennym w Budach Zosinych.

Informacja historyczna: Bitwa pod Jaktorowem była jedną z największych, po tej stronie Wisły, bitew partyzanckich w II wojnie światowej. Jednocześnie była ostatnią bitwą Grupy Kampinos AK jako zwartej jednostki. W skład grupy wchodziły oddziały Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK, które przybyły z Kresów Wschodnich i oddziały Okręgu Warszawskiego AK.
Irena Beta