CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ODDZIAŁÓW KLAS I W ROKU SKOLNYM 2021/2022

4-letniego liceum

Klasa

Nazwa zwyczajowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmiot obowiązkowy dla całej klasy

Przedmiot obowiązkowy do wyboru

1A

Klasa humanistyczna

Język polski

historia lub WOS

1B

Klasa matematyczna

Matematyka

fizyka lub geografia

1C

Klasa lingwistyczna

Język angielski i geografia

język rosyjski, hiszpański lub niemiecki

1D

Klasa biologiczno-chemiczna

Biologia, chemia

--------------

Klasa matematyczna

Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami technicznymi, matematycznymi, ekonomicznymi, geograficznymi. Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka.

Klasa humanistyczna

Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami humanistycznymi np. polonistyką, historią, politologią, stosunkami międzynarodowymi, filozofią, kulturoznawstwem, etnologią, socjologią, psychologią, studiami językowymi, turystycznymi. Przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub WOS.

Klasa biologiczno-chemiczna

Adresowana do uczniów zainteresowanych studiami medycznymi, leśnictwem, technologią żywienia, dietetyką, biologią. Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Klasa lingwistyczna

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski i drugi język do wyboru.